برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 فرماندهی ، کنترل و مدیریت بحران های فراگیر و غیرمترقبه توسط فناوری های نوین ، هوش مصنوعی ، بیگ دیتا و داده های ماهواره ای
1399-11-04 13:00-15:00
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
3 محمد مهدی اعظمی قیماس
2 کاربرد یادگیری ماشین در تحلیل بازارهای مالی
1399-11-05 13:00-15:00
1399-11-05 15:15-17:15
اتاق مجازی شماره 2 30
دانشجویی 800,000 ریال
آزاد 4,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
3 ابوالفضل تذری
3 شبکه سازی ارتباطات تاکتیکی
1399-11-04 13:00-15:00
1399-11-04 15:15-17:00
اتاق مجازی شماره 1 30
دانشجویی 800,000 ریال
آزاد 4,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
4 دکتر سجاد پورسجادی مهندس پوریا قلی پور
4 جنگ‌های شناختی، جنگ‌های آینده
1399-11-05 10:00-12:00
اتاق مجازی شماره 2 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
1 گروه علمی نوآوری شناختی و رفتاری ( نُشور)
5 زیرساخت توسعه سامانه های مبتنی بر سامانه های اطلاعات جغرافیایی
1399-11-04 13:00-15:00
اتاق مجازی شماره 2 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
1 مهندس مصطفی سلطان آبادی- دکتر سعید بیگدلی- مهندس احمد زمانی
6 جنگ شناختی- چارچوب و الزامات
1399-11-04 10:00-12:00
اتاق مجازی شماره 2 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
1 دکتر سیدمحمد مهدوی (عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر- مشاور عالی ریاست هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی) دکتر نوید نصر ( مدیرعامل شرکت دانش بنیان آزمونگران شناختی ایرانیان)
7 بازآفرینی نظام آموزشی در عصر انقلاب چهارم صنعتی (education 4.0)
1399-11-05 10:00-12:00
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
1 محمدرضا کریمی قهرودی
8 چشم اندازها، تصاویر و طرح های آینده توسعه صنعتی کشورهای پیشتاز
1399-11-05 13:00-15:00
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
1 محمدرضا کریمی قهرودی
9 معماری C4ISR با کمک نرم افزار Enterprise Architect
1399-11-04 10:00-12:00
اتاق مجازی 1 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
5 دکتر امیر محترمی
10 اینترنت اشیاء
1399-11-04 10:00-12:00
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
2 مهندس علیرضا خبازان
11 مدیریت کرونا در سطح سازمان با استفاده از ماژول کووید 19 سامانه My HSE تجربیات پیاده سازی دانشگاه الزهرا (س)
1399-11-05 13:00-15:00
1399-11-05 15:15-17:15
اتاق مجازی شماره 1 30
800,000 ریال
دانشجویی 800,000 ریال
آزاد 4,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
0 دکتر محمد سعید نایبی
12 راهبردها و اهداف سند ملی مدیریت بحران
1399-11-05 10:00-12:00
اتاق مجازی شماره 1 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
1 پژوهشکده سوانح طبیعی
13 کارگاه محاسبات معنایی
1399-11-05 15:15-17:15
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
1 مهدی امجدی
14 رزمایشگاه پدافند هوایی منطقه‌ای
1399-11-04 15:15-17:15
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
1 داود فرجیان
15 کارگاه آموزشی زیرساخت فرماندهی و کنترل
1399-11-04 15:15-17:15
اتاق مجازی شماره 2 30
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
0 مرتضی بهنیافر- حسین بروغنی- سعید بیگدلی
16 ارایه اینترنت جهانی بر مبنای زیرساخت فضا پایه
1399-11-06 10:00-12:00
اتاق مجازی شماره 1 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
3 شاپور کرامت، شرکت رایان مهر
17 مسیریابی در شبکه های کامپیوتری و مخابراتی
1399-11-06 13:00-15:00
1399-11-06 15:15-17:15
اتاق مجازی شماره 1 30
دانشجویی 800,000 ریال
آزاد 4,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
3 دکتر سجاد پورسجادی - مهندس علی جوادی فر
18 شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی و پیش گیری از حوادث اصابت قرارگرفتن هواپیمای غیر نظامی
1399-11-06 10:00-12:00
اتاق مجازی شماره 2 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
2 مسعود مقدس، علیرضا خلعتبری، رضا جهان‌فر
19 پایش و رفتار سنجی کیفیت نرم افزارهای فرماندهی و کنترل
1399-11-06 13:00-15:00
اتاق مجازی شماره 2 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
1 آزاده کراری- سید محمدیاسر میرفردوس
20 فرماندهی و کنترل زیست بوم دانایی: آرایه سامانه های مدیریت دانایی
1399-11-06 15:15-17:15
اتاق مجازی شماره 2 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
6 دکتر امیر محترمی- دکتر افشین علیپور
21 حاکمیت سایبری و ابزارهای تحقق آن
1399-11-06 10:00-12:00
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
0 میثم کاظم زاده
22 فناوری های نوین سامانه های فرماندهی و کنترل
1399-11-06 13:00-15:00
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
1 امین رستگار- سیددانیال بیدگلی
23 تاب آوری سیستم های فرماندهی و کنترل در مقابل تهدیدات سایبری
1399-11-06 15:15-17:15
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
0 دکتر علی محمد امین زاده
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.