موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1108-IC4I Determining the Optimum Strategy for Defending Power System against Malicious Attacks Using Game Theory ایمان اورک، ستار نظری، علی مرجانیان مقاله پذیرفته شده است
2 1185-IC4I Improving Secrecy Outage Probability of Cooperative Wireless Networks Applying Limited Feedback from Destination سجاد پورسجادی، محمدحسین مدنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1153-IC4I ایجاد محرمانگی در زنجیره‌ی بلوکی با رویکرد رمزنگارانه حسام باطبی، محمد امین عراقی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1011-IC4I ارائه الزامات و مبانی فرماندهی و کنترل قابلیت محور مبتنی بر سکوی حکمروایی عبدالحمید فطانت، مهدی فشارکی مقاله پذیرفته شده است
5 1178-IC4I ارائه الگویی برای ایجاد ساختار سازمانی واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات محمدرضا آبادیان، امیر محترمی مقاله پذیرفته شده است
6 1089-IC4I ارائه چارچوبی برای توانمندسازی سرمایه انسانی در دفاع سایبری آرمین یوسفی مقاله پذیرفته شده است
7 1064-IC4I ارائه چارچوبی برای طراحی یک شهر شناختی با تمرکز بر مولفه های شهر های هوشمند کوروش داداش تبار احمدی، ابوطالب شفقت مقاله پذیرفته شده است
8 1202-IC4I ارائه راهکاری مبتنی بر اینترنت اشیای پزشکی درراستای پایش سلامت و ردیابی سربازان سیدغلامحسن طباطبایی، رحیم اصغری، محمد زنده دل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1111-IC4I ارائه روشی جدید برای چابک‌سازی چارچوب C4ISR در معماری سازمانی مهدی روشندل، احمد عسکری، اسماعیل زارع زاده مقاله پذیرفته شده است
10 1084-IC4I ارائه یک الگوی بومی برای امنیت فرماندهی و کنترل عملیات انکار سرویس توزیع‌شده هانی رحیم اف، محمدرضا موحدی صفت مقاله پذیرفته شده است
11 1042-IC4I ارائه مدلی برای فرماندهی و کنترل بحران شیوع COVID-19 با استفاده از تلفیق اینترنت اشیاء و پردازش ابری محمدرضا یوسفی، امیر محترمی مقاله پذیرفته شده است
12 1143-IC4I آسیب شناسی عدم تناسب اختصاص منابع سازمان با رویکرد راهبردی حوزه فناوری اطلاعات جلیل اسماعیل پور گنجی مقاله پذیرفته شده است
13 1137-IC4I استخراج شاخص های ارزیابی مدل های فرماندهی و کنترل سایبری و مقایسه مدل های مطرح محمدمهدی باقری سرخی، مهدی ملازاده گل محله مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1167-IC4I اعمال تاثیر شرایط آب و هوایی بر روی تعیین موقعیت دقیق در سیستم‌های فرماندهی و کنترل بر مبنای مدل WRF و معادله EIKONAL شهریار رضائیان، سیدعباس ساداتی نژاد، مهدی شعبانی مقاله پذیرفته شده است
15 1114-IC4I افزایش دقت همزمانی در سامانه‌های مخابراتی و راداری مبتنی بر شکل موج OFDM سارا کرمی، حسین بهرامگیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1029-IC4I اقدامات پدافند غیرعامل و بررسی سناریوهای مانور شبکه توزیع برق به کمک GIS (مطالعه موردی شبکه توزیع برق شهرستان گتوند ) محمدرضا گوهریان مقاله پذیرفته شده است
17 1052-IC4I الزامات (معماری) پدافند غیرعامل سامانه C4I در محیط IOT ایرج بختیاری مقاله پذیرفته شده است
18 1140-IC4I الگوریتم رمزنگاری ACA بکارگرفته شده در Afagh Crypto برای ایجاد یک ارتباطات امن در شبکه C4I مرتضی معمر، سیدعباس ساداتی نژاد، علی میرزایی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
19 1023-IC4I الگوی نظارت بر شبکه‌های فرماندهی و کنترل نوین در شبکه های مبتنی بر نرم افزار OpenFlow احد نقوی، مهدی نقوی مقاله پذیرفته شده است
20 1141-IC4I امنیت و علوم شناختی: رمزنگاری شناختی شهروز جانباز مقاله پذیرفته شده است
21 1090-IC4I آنتولوژی مشارکت معنایی برای عملیات شهری مهدی امجدی، ابوالفضل مجیدی مقاله پذیرفته شده است
22 1035-IC4I اولویت بندی و بررسی پایداری ایستگاه های فوق توزیع و خطوط شبکه های توزیع برق شهرستان گتوند در راستای اقدامات پدافند غیرعامل محمدرضا گوهریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1134-IC4I بازیابی و نقش آن در ترمیم فرهنگ (ارائه چارچوب علمی برای ترمیم تلفات فرهنگی ناشی از بحران های غیرمترقبه و فراگیر ) علی قادری، ابوطالب شفقت مقاله پذیرفته شده است
24 1043-IC4I بحران کرونا از منظر کارکردگرایی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها فرزاد پرهوده، محسن شبستر مقاله پذیرفته شده است
25 1031-IC4I بررسی آسیب‌پذیری شهر بندرانزلی با رویکرد فرماندهی، نظارت و کنترل، رایانه و ارتباطات علی کارگر خوش‌طبع، حسن اکبریان، سجاد عاقلی مقاله پذیرفته شده است
26 1126-IC4I بررسی آسیب های فرماندهی و کنترل در حوزه سایبر میثم کلاه درازی، مجتبی بهشتی مرام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1195-IC4I بررسی امکان استفاده بهتر از اینترنت اشیاء در مدیریت منابع انسانی حمید خرم دل، سعید برومندزاده، سعادت صالحی نیا، سید رضا پاکیزه مقاله پذیرفته شده است
28 1122-IC4I بررسی انواع جمر و عملیات جمینگ و مقایسه آن‌ها در شبکه‌های بیسیم فرماندهی و کنترل علی قربانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1161-IC4I بررسی تاثیر جنس زمین بر میزان پوشش دهی منطقه ای سامانه های فرماندهی و کنترل راداری شهریار رضائیان، سیدعباس ساداتی نژاد، مهدی شعبانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1006-IC4I بررسی تهدیدات هوایی و نقاط ضعف سامانه های C4I با استفاده از رویکرد تحلیل SWOT محسن شادمهری مقاله پذیرفته شده است
31 1026-IC4I بررسی روش های رمز نگاری درپرداخت های الکترونیک مرضیه مرادیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1096-IC4I بررسی روش های نظریه بازی در فرآیند فرماندهی و کنترل پژمان غلام نژاد، خداداد هلیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1170-IC4I بررسی سیستم‌های مدیریت هویت مبتنی بر زنجیره‌ی بلوکی علی صادقی، محمد امین عراقی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1142-IC4I بررسی کاربردهای اینترنت اشیاء نظامی در نیروهای مسلح سیدمجید عارفی نژاد، سعید موسوی، مهدی رفیق دوست مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1057-IC4I بررسی نقش مدیریت خدمات فناوری اطلاعات وارتباطات در مراکز داده سیدمیثم فرزانه، امیر محترمی مقاله پذیرفته شده است
36 1044-IC4I بررسی نوآوری های اینترنت اشیاء و الزامات امنیتی در کاربرد آنها احمد نصیری کوپائی، امیر محترمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1103-IC4I بهبود آگاهی‌وضعیتی سایبری در سیستم‌های کنترل صنعتی اسکادا مبتنی بر زنجیره بلوکی رحیم اصغری، علی جبار رشیدی، راضیه فضائلی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
38 1069-IC4I بهبود امنیت در فضای سایبر با طراحی و پیاده سازی یک سامانه ضدبدافزار پیرامونی چند مستاجره مسعود خسروی اصل، مسعود رفیقی مقاله پذیرفته شده است
39 1106-IC4I بهبود شناسایی حمله تقلید رفتار کاربراولیه در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم مکانیابی توسعه داده شده محمدرضا افشار، محمدامین عراقی زاده، خدیجه افهامی مقاله پذیرفته شده است
40 1165-IC4I پیش بینی تندی جست باد در ایران با استفاده از مدل WRF محمد حسام محمدی، امیر حسین مشکوتی، سرمد قادر، مجید آزادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1098-IC4I تاثیر حملات در شبکه C4I مبتنی بر Open Flow علی ناصری مقاله پذیرفته شده است
42 1028-IC4I تاثیر سوگیری‌های شناختی بر سامانه‌های فرماندهی و کنترل مجتبی علمشاهی مقاله پذیرفته شده است
43 1078-IC4I تحلیل بکارگیری اینترنت اشیاء در صحنه نبرد (موانع و الزامات) احمد جهانباز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1105-IC4I تحلیل حادثه انفجار بندر بیروت از منظر مدیریت بحران و فرماندهی و کنترل موادخطرناک و امکانسنجی تهدیدات مشابه در انبارهای نفت تهران امیرحسین کشاورز، ساحل ذبیح پور، شیما آقائی مقاله پذیرفته شده است
45 1164-IC4I تشخیص روت کیت در سیستم عامل لینوکس یاسر میرزایی، محمد امین عراقی زاده مقاله پذیرفته شده است
46 1124-IC4I تشخیص قطبیت در شبکه های اجتماعی آنلاین با استفاده از تئوری دمپستر-شفر و توابع فازی در نظریه ادغام تصمیم محسن شکربیگی، علی جبار رشیدی، زهره زارع مقاله پذیرفته شده است
47 1186-IC4I تعیین میزان پراکندگی جغرافیایی در پرونده های قضایی به کمک ابزارهای کاداستر جامع مطالعه ی موردی: کلانتری 127 نارمک محمدرضا مهری کلی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
48 1097-IC4I تهدیدات ناشی از معماری SDN در شبکه C4I علی ناصری مقاله پذیرفته شده است
49 1048-IC4I تهدید شناسی حکمرانی در فضای سایبر حمید فوقانی، امیر محترمی مقاله پذیرفته شده است
50 1074-IC4I توسعه امنیت سایبری داده های حجیم در مراکز فرماندهی و کنترل مبتنی بر سامانه های رایانه ای و ارتباطی داود داودی فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1150-IC4I توسعه سرمایه انسانی در فرماندهی و کنترل و تاثیر مولفه خواب کافی در آمادگی رزم محمد مسلم مومن زاده، محمد صادق موحدی کیا، محمد طاهریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
52 1071-IC4I توسعه مدل عمومی تصمیم گیری فرماندهی و کنترل بر اساس معماری BI شهرام مرادیان، مهدی اکبری مطلق مقاله پذیرفته شده است
53 1092-IC4I جایگاه فناوری "هوش مصنوعی" در توسعه سامانه های "فرماندهی و کنترل سایبری" در جمهوری اسلامی ایران حافظ محمدی، محمدرضا موحدی صفت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
54 1083-IC4I جایگاه فناوری کلان داده ها در ارتقاء سامانه فرماندهی و کنترل سایبری در جمهوری اسلامی ایران حافظ محمدی، محمدرضا موحدی صفت مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
55 1174-IC4I حریم‌خصوصی در اینترنت ‎اشیاء و ابعاد مختلف آن محمد بهشتی آتشگاه، محمدرضا عارف مقاله پذیرفته شده است
56 1197-IC4I درآمدی بر درس‌‌‌‌آموخته‌های اصابت قرار گرفتن هواپیماهای غیرنظامی و نقش سامانه فرماندهی و کنترل در پیش گیری از بروز حوادث(با تأکید بر سال‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران) رضا جهان‌فر، مسعود مقدس، علیرضا خلعتبری، فهیمه کرمی مقاله پذیرفته شده است
57 1091-IC4I دفاع سایبری سامانه‌های فرماندهی و کنترل در برابر تهدیدات سایبری محمد سپهری مقاله پذیرفته شده است
58 1175-IC4I دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران محمدرضا ولوی مقاله پذیرفته شده است
59 1102-IC4I راهبرد توسعه نظامی-مدنی فناوری در چین برای توسعه فناوری‏های هوش مصنوعی و کوانتوم فرهاد نظری زاده مقاله پذیرفته شده است
60 1208-IC4I راهبرد فرماندهی و کنترل در مدیریت لجستیک بحران‌های طبیعی علیرضا یاوری مقاله پذیرفته شده است
61 1009-IC4I راهکارهای ایمن سازی سامانه فرماندهی و کنترل خودکار پدافند هوایی در برابر تهدیدهای الکترومغناطیس امید جعفری زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
62 1041-IC4I رویکرد دو حلقه ای مدیریت بحران براساس فرایند تصمیم گیری طبیعی(مورد مطالعاتی: ویروس کرونا) عبدالحمید فطانت مقاله پذیرفته شده است
63 1107-IC4I سایبر و دفاع سایبری ابوالفضل کلارستاقی، امیرحسین سالاری، فرزاد طاهری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
64 1017-IC4I سامانه بومی شبیه ساز اعلام زمان واقعی روئیت نقاط استراتژیک توسط ماهواره ها علی جوان، اسفندیار شکری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1075-IC4I سامانه هشدار سریع هواشناسی نهاجا محمد حسام محمدی، محمود صفر مقاله پذیرفته شده است
66 1003-IC4I شناسایی و طبقه بندی اهداف نظامی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی و فیلتر گوسی در یادگیری عمیق جهت استفاده سامانه فرماندهی و کنترل حسن اکبریان، محمدحسین صداقی مقاله پذیرفته شده است
67 1147-IC4I طراحی، پیاده سازی و خودکار سازی سیستم مانیتورینگ، گزارش‌گیری و عیب‌یابی بر اساس همبستگی هشدار ها در مرکز فرماندهی و کنترل حسن غیاثی فرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
68 1162-IC4I طراحی لینک ارتباطی با تکنیکBWA برای زیر دریایی جهت اخذ فرامین فرماندهی و کنترل در مواقع بحران بابک کرباسی، داود بصائری، امیر ابراهیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
69 1220-IC4I طراحی و پیاده سازی موتور استنتاج و ادغام مبتنی بر هستان‌شناسی برای فرماندهی و کنترل سایبری علی جبار رشیدی، سعداله سبحانی مقاله پذیرفته شده است
70 1065-IC4I طرح تحول سایبری در نیروهای مسلح مبتنی بر انقلاب سایبری کوروش داداش تبار احمدی، ندا انعامی، ابوطالب شفقت مقاله پذیرفته شده است
71 1216-IC4I عنوان: دکترین فرماندهی و کنترل قابلیت محور نیروهای زمینی برای دفاع درجنگ های آینده مصطفی اصلانی مقدم مقاله پذیرفته شده است
72 1215-IC4I فرماندهی و کنترل انواع تهدیدات در دفاع سایبری با رویکردی درحوزه پدافند غیرعامل در سازمان ها علیرضا علیزاده سودمند مقاله پذیرفته شده است
73 1046-IC4I فرماندهی و کنترل حوادث پلاسکو و گرنفل لندن با رویکرد مدیریت بحران ،مهندسی سازه و ملاحظات فنی و حقوقی امیرحسین کشاورز، مهدیه عرب، شیما آقائی مقاله پذیرفته شده است
74 1058-IC4I فرماندهی و کنترل فضای سایبری در مناطق مرزی(مورد مطالعه استان مرزی آذربایجان غربی) اسماعیل تاتاری بله سور، مهدی اسماعیل زاده باوانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
75 1148-IC4I فرماندهی و کنترل و پایش توسعه منابع انسانی آمادگی جسمانی و رزم در محیطهای نامتعارف محمد مسلم مومن زاده، محمد طاهریان، محمد صادق موحدی کیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
76 1070-IC4I فضای سایبر در کشور چین علیرضا صدیقی، علیرضا صدیقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
77 1021-IC4I فلسفه فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران محمدرضا مرادی، محمدرضا ولوی مقاله پذیرفته شده است
78 1053-IC4I قالب استخراج سیاست‌های مقابله برای فرماندهی دفاع همه‌جانبه عباس خسروی مقاله پذیرفته شده است
79 1030-IC4I کاربرد فناوری شبکه های مبتنی بر نرم افزار در اندازه گیری ترافیک شبکه های فرماندهی و کنترل یکپارچه احد نقوی، مهدی نقوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
80 1179-IC4I یک الگوریتم سریع برای شکستن کد هافمن محسن فرهنگ، حسین خالقی مقاله پذیرفته شده است
81 1157-IC4I یک مدل کنترل پیش‌بین متصل به آرایه خورشیدی برای افزایش ضریب اطمینان در سیستم‌های فرماندهی و کنترل سید حامد کاظمی، محمدرضا علیزاده پهلوانی، عارف بالی لاشک مقاله پذیرفته شده است
82 1067-IC4I کنترل مشاهده پذیری شبکه انتقال برق خوزستان درصورت وقوع حملات سایبری به تجهیزات هوشمند خطوط انتقال بهروز معرف، سید مصطفی عابدی، محسن نمازی فر مقاله پذیرفته شده است
83 1169-IC4I کنترل و تاب آوری در برابر حوادث نوین در فرودگاههای هوشمند امیر صابری ورزنه، مرضیه صابری ورزنه، رضا موسایی، یوسف احمدی مقاله پذیرفته شده است
84 1079-IC4I مبانی نظری فرماندهی و کنترل (IC4I) و مدل ها و ابزارهای مربوط به آن محمدامین افخمی، عمار رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
85 1144-IC4I مخزن طرحواره‌های شناختی در سکوی عملیات آرایه‌ای مهدی امجدی، مهدی فشارکی، عبدالحمید فطانت مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
86 1025-IC4I مدیریت جنگهای بیولوژیک فاطمه همتی نژاد، علیرضا مقدسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
87 1145-IC4I مدل افزایش تاب آوری سایبری سیستم های فرماندهی و کنترل صنعتی مبتنی بر بهبود سیستماتیک فرآیندها (DMAIC) علی محمد امین زاده، ابراهیم محمود زاده، محمدرضا موحدی صفت مقاله پذیرفته شده است
88 1206-IC4I مدل سازی تاکتیکی و شبیه سازی محیط مقابله با ویروس کرونا و فرماندهی و کنترل حاکم بر آن سامان عرفا مقاله پذیرفته شده است
89 1219-IC4I مدل‌سازی و شبیه‌سازی حملات سایبری از دیدگاه مهاجمان سایبری بهزاد نظرپور، علی جبار رشیدی مقاله پذیرفته شده است
90 1038-IC4I مدل فرماندهی و کنترل ائتلافی آینده ایران احمد عسکری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
91 1110-IC4I مدل فرماندهی و کنترل در بحران های شهری حمیدرضا محمدی، رامین خدادای زرینی مقاله پذیرفته شده است
92 1002-IC4I مروری بر سیستم‌های تشخیص نفوذ در اینترنت اشیاءِ مبتنی بر روش‌های داده‌کاوی محمدرضا زراعت کار مقدم، مجید غیوری ثالث مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
93 1201-IC4I مروری بر مهمترین راهکارهای پایش سلامت مبتنی بر فناوری اینترنت اشیای پزشکی به‌همراه بررسی پروتکل کاربردی LoRa در این حوزه سیدغلامحسن طباطبایی، رحیم اصغری، محمد زنده دل مقاله پذیرفته شده است
94 1087-IC4I معرفی مدل مفهومی آراینده، به عنوان محاسبه‌گر آرایه‌ای مهدی امجدی، مهدی فشارکی، فطانت فطانت مقاله پذیرفته شده است
95 1151-IC4I معماری پایش شناختی اجتماعی در بستر تحلیل کلان داده ها زینب رجبی، محمدرضا ولوی، محمد عادلی نیا، منصوره جلال یزدی مقاله پذیرفته شده است
96 1163-IC4I معماری شبکه فرماندهی و کنترل مرزبانی مطالعه موردی: 100 کیلومتر از مرز شرقی کشور بابک کرباسی، سید میثم قریشی مقاله پذیرفته شده است
97 1172-IC4I معماری‌های فرماندهی و کنترل سایبری در رزم افشین سرخوش، محمدرضا موحدی صفت، محمد رضا ولوی، احد نقوی مقاله پذیرفته شده است
98 1050-IC4I مفهوم اینترنت اشیاء شناختی، مزایا و چالش های آن و مقایسه آن با دستگاه‌های خودکار محسن عسکری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
99 1120-IC4I مقایسه مدولاسیون‌های طیف گسترده SAC-OCDMA و FH در سیستم‌های مخابرات فیبرنوری علی قربانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
100 1086-IC4I نقش تاب‌آوری اجتماعی در کنترل بحران‌های فراگیر با تأکید بر اپیدمی کرونا داود شهپری ثانی، ابوالفضل مجیدی، محسن شبستر مقاله پذیرفته شده است
101 1019-IC4I نقش تحلیل داده ها در سامانه های حسگری دفاعی فرماندهی و کنترل یکپارچه احد نقوی، ناصر مختار زاده مقاله پذیرفته شده است
102 1115-IC4I نقش شبکه‌های ماهواره‌ای در تقویت جایگاه فرماندهی و کنترل حسین رشیدی، حسین خالقی بیزکی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
103 1007-IC4I نگاه دانش بنیان بر مفاهیم فرماندهی و کنترل امید جعفری زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
104 1130-IC4I همسان‌سازی کور در سامانه های ارتباطی HF نرگس علیرضایی، حسین بهرامگیری مقاله پذیرفته شده است
105 1190-IC4I همگرایی اینترنت اشیاء نظامی و پزشکی و چالش های امنیتی منصور فرزین فرد، محمدرضا کریمی قهرودی مقاله پذیرفته شده است