1- از هر فرد به عنوان نویسنده مسئول، حداکثر چند مقاله پذیرفته می‌شود؟

از هر فرد به عنوان نویسنده مسئول، حداکثر 3 مقاله پذیرفته می‌شود.

2- نحوه ی برگزاری کنفرانس به چه صورت خواهد بود؟

دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل بصورت کاملاً مجازی برگزار خواهد شد.

3- آیا کارگاه های آموزشی گواهی خواهند داشت؟

بله، تمامی کارگاه های آموزشی گواهی حضور خواهند داشت.

4- مقالات پذیرفته در کجا ها چاپ خواهند شد؟

مقالات پذیرفته شده در فصلنامه علمی - پژوهشی فرماندهی و کنترل چاپ خواهند شد.

5- چه کسانی می توانند در نشست های تخصصی حضور داشته باشند؟

حضور در نشست های تخصصی برای همه شرکت کنندگان آزاد است.

6- آیا بدون ثبت نام در کنفرانس امکان حضور در نمایشگاه و نشست های تخصصی وجود خواهد داشت؟

خیر، جهت حضور در نمایشگاه و نشست های تخصصی حتماً باید ثبت نام کرده باشید.

7- آیا همزمان با ارسال مقاله، باید مبلغ تعیین شده را پرداخت کرد؟

خیر، نویسندگان محترم می توانند تا 15 روز قبل از برگزاری کنفرانس، نسبت به پرداخت وجه اقدام نمایند.