نمایه سازی کنفرانس در مرجع همایش های داخلی و خارجی ایران کنفرانس
11 آبان 1399
نمایه سازی کنفرانس در مرجع همایش های داخلی و خارجی ایران کنفرانس

جهت اطلاع رسانی هر چه بهتر و حمایت نهادهای مختلف از دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، تارنمای ایران کنفرانس که یکی از مراجع همایش های داخلی و خارجی می باشد، این دوره از کنفرانس را در تارنمای خود نمایه کرده است. برای مشاهده اطلاعات کنفرانس در این مرجع می توانید  اینجا   کلیک کنید.

دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران با شعار فرماندهی و کنترل در بحران های فراگیر طی روزهای 7 و 8 بهمن ماه سال جاری به میزبانی پژوهشکده فناوری اطلاعات و فرماندهی و کنترل مجتمع برق و گامپیوتر دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران برگزار خواهد شد.