برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس
31 شهریور 1399
برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس

اولین جلسه شورای سیاست گذاری دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران در تاریخ 31 شهریور ساعت 18:30  با حضور بیش از ۱۳ نفر از نمایندگان و دست اندرکاران سازمانهای کشوری و لشکری در محل دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد. 

در این نشست ابتدا رئیس دانشگاه و ریاست کنفرانس دوازدهم خیر مقدمی به مدعوین ابراز داشتند. سپس آقای دکتر عارف رییس شورای سیاست گذاری کنفرانس دوازدهم ضمن معرفی هدف و مجموعه کنفرانس های انجمن ملی فرماندهی و کنترل عنوان داشتند که سیاست کنفرانس بر برگزاری آن بصورت دوره ای در دانشگاه های بزرگ کشور است و این برای دومین بار است که تقریبا پس از 10 سال مجدد دانشگاه صنعتی مالک اشتر بعنوان میزبان این کنفرانس معرفی شده است. سابقه برگزاری کنفرانس قبلی و همچنین کنفرانس انجمن رمز در این دانشگاه سابقه بسیار موفقی بوده که انشالله این دوره نیز تکرار خواهد شد.

سپس دبیر کنفرانس به گزارشی از محورها و برنامه های کنفرانس پرداختند. به دنبال آن نظرات اعضا استماع گردید که اهم آنها به شرح زیر است:

 

۱. نظراتی پیرامون شعار کنفرانس و محورهای علمی که مقرر شد پس از جمع بندی با نظرات ارایه شده در کمیته علمی نهایی شود.

 

۲. ضرورت توجه به زمانبندی و تندید زمانهای پذیرش مقالات 

 

۳. ضرورت اطلاع رسانی بیشتر در سازمان ها و دانشگاه های کشور

 

۴. پیشنهاد برگزاری نشست های خاص و مساله محور

 

۵. ضرورت توجه به هر دو رکن کیفیت و کمیت

 

۶. برگزاری کنفرانس بصورت ترکیبی ( مجازی و حضوری محدود)

 

۷. حمایت مادی و معنوی سازمانهای مرتبت بویژه سازمان های کشوری از کنفرانس

 

۸. مشارکت دست اندرکاران مدیریت بحران کرونا در کنفرانس

 

۹. سایر موارد

 

این نشست ساعت ۲۰.۳۰ خاتمه یافت.