قابل توجه حمایت کنندگان عزیز؛

برای اطلاع از شرایط حمایت مالی دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، فرم ویژه حمایت کنندگان کنفرانس را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

   

با تشکر