1.    مبانی نظری و مدلهای پایه در فرماندهی وکنترل
  2.    فرماندهی و کنترل و بحرانهای فراگیر و غیرمترقبه (کرونا، آب و هوا و ...)
  3.    سیاست ها، راهبردها و معماری فرماندهی وکنترل
  4.    مدل‌سازی، شبیه‌سازی و تئوری بازی (Game Theory) در فرآیندهای فرماندهی و کنترل
  5.    چرخه نظام فرماندهی و کنترل (آگاهی وضعیتی، امنیت، تعامل پذیری، تصمیم گیری، فرماندهی،...)
  6.    فرماندهی وکنترل در فضای سایبر( دفاع سایبری، سایبر- شناختی، جنگ رسانه، شبکه های اجتماعی)
  7.    زیرساخت های فرماندهی وکنترل یکپارچه (شبکه ملی اطلاعات، زیرساختهای حساس و حیاتی، سامانه های پایه امنیتی)
  8.    فرماندهی و کنترل، علوم و فناوریهای نوظهور (هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، زنجیره بلوکی، علوم شناختی، کوانتوم ....)
  9.    فرماندهی و کنترل و صنعت نسل چهارم (4.0)
  10.    آموزش و توسعه سرمایه انسانی در فرماندهی و کنترل