برنامه زمانی کارگاه های آموزشی دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

* جهت ورود به اتاق مجازی ارایه هر کارگاه، بر روی نام آن اتاق مجازی کلیک کنید

 


شنبه 4 بهمن 1399


اتاق مجازی شماره 3


اتاق مجازی شماره 2


اتاق مجازی شماره1

 


اینترنت اشیاء


جنگ شناختی، چهارچوب و الزامات (ایزایران)


معماری C4ISRبا کمک نرم افزار EnterpriseArchitect


10:00 الی 12:00


مدرس: مهندس خبازان


مدرس:دکتر سید محمد مهدوی

- دکتر نوید نصر


مدرس: دکتر محترمی


نماز، ناهار و استراحت


12:00 الی 13:00


فرماندهی ، کنترل و مدیریت بحران های فراگیر و غیرمترقبه توسط فناوری های نوین ، هوش مصنوعی ، بیگ دیتا و داده های ماهواره ای


زیرساخت توسعه سامانه های مبتنی بر سامانه های اطلاعات جغرافیایی


شبکه سازی ارتباطات تاکتیکی (1)


13:00 الی 15:00

مدرس: محمد مهدی اعظمی قیماس

مدرس: دکتر مصطفی سلطان آبادی -

دکتر سعید بیگدلی - مهندس احمد زمانی

مدرس: دکتر پورسجادی

مهندس پوریا قلی­ پور


استراحت


15:00 الی 15:15


رزمایش پدافند هوایی منطقه ای


کارگاه آموزشی زیرساخت فرماندهی و کنترل


شبکه سازی ارتباطات تاکتیکی (2)


15:15 الی 17:15

مدرس: داوود فرجیان

مدرس: دکتر مرتضی بهنیافر - مهندس حسین بروغنی - دکتر سید بیگدلی

مدرس: دکتر پورسجادی

مهندس پوریا قلی­ پور

 

 


یکشنبه 5 بهمن 1399


اتاق مجازی شماره 3


اتاق مجازی شماره 2


اتاق مجازی شماره1

 


بازآفرینی نظام آموزشی در عصر انقلاب چهارم صنعتی (education 4.0)


جنگ‌های شناختی، جنگ‌های آینده


راهبردها و اهداف سند ملی مدیریت بحران (پژوهشکده سوانح طبیعی)


10:00 الی 12:00


مدرس: محمدرضا کریمی قهرودی


مدرس:شرکت هزار گذر


مدرس: دکتر جعفری


نماز، ناهار و استراحت


12:00 الی 13:00


چشم اندازها، تصاویر و طرح های آینده توسعه صنعتی کشورهای پیشتاز


کاربرد یادگیری ماشین در تحلیل بازارهای مالی (1)


مدیریت کرونا در سطح سازمان با استفاده از ماژول کووید 19 سامانه My HSE تجربیات پیاده سازی دانشگاه الزهرا (س)- (1)13:00 الی 15:00


مدرس: محمدرضا کریمی قهرودی


مدرس: تذری


مدرس: دکتر محمد سعید ترابی


استراحت


15:00 الی 15:15


کارگاه محاسبات معنایی


کاربرد یادگیری ماشین در تحلیل بازارهای مالی (2)


مدیریت کرونا در سطح سازمان با استفاده از ماژول کووید 19 سامانه My HSE تجربیات پیاده سازی دانشگاه الزهرا (س) (2)15:15 الی 17:15


مدرس: مهدی امجدی


مدرس: تذری


مدرس: دکتر محمد سعید ترابی

 

 


دوشنبه 6 بهمن 1399


اتاق مجازی شماره 3


اتاق مجازی شماره 2


اتاق مجازی شماره1

 


حاکمیت سایبری و ابزارهای تحقق آن


شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی و پیشگیری از حوادث اصابت قرارگرفتن هواپیماهای غیر نظامی


ارایه اینترنت جهانی بر مبنای زیرساخت فضا پایه10:00 الی 12:00


مدرس: مهندس میثم کاظم زاده


مدرس:مسعود مقدس، علیرضا خلعتبری، رضا جهان‌فر


مدرس: شاپور کرامت، عصمت عباسی


نماز، ناهار و استراحت


12:00 الی 13:00


فناوری های نوین سامانه های فرماندهی و کنترل


پایش و رفتار سنجی کیفیت نرم افزارهای فرماندهی و کنترل


مسیریابی در شبکه های کامپیوتری و مخابراتی  (1)


13:00 الی 15:00


مدرس: دکتر سید دانیال بیدگلی -مهندس امین رستگار


مدرس: مهندس آزاده کراری - مهندس سید محمدیاسر میرفردوس

 

مدرس: دکتر پورسجادی

مهندس علی جوادی­ فر


استراحت


15:00 الی 15:15


تاب آوری سیستم های فرماندهی و کنترل در مقابل تهدیدات سایبری


فرماندهی و کنترل زیست بوم دانایی: آرایه سامانه های مدیریت دانایی


مسیریابی در شبکه های کامپیوتری و مخابراتی (2)15:15 الی 17:15


مدرس: دکتر علی محمد امین زاده


مدرس: دکتر محترمی، دکتر علی­پور


مدرس: دکتر پورسجادی


مهندس علی جوادی ­فر

 

 

جهت دانلود فایل برنامه زمان بندی کارگاه های آموزشی از لینک زیر استفاده نمایید: