لیست اعضای هیئت علمی دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران به شرح زیر می باشد :


شماره نــام نام خانوادگــــی سازمان
1. مصطفی اصلانی مقدم
انجمن علمی فرماندهی و کنترل
2. مرتضی براری سازمان فضایی ایران
3. علی جبار
رشیدی
 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
4. جلیل راشد محصل
دانشگاه تهران
5. حسین شیرازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
6. سید مصطفی صفوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
7. بیژن عباسی آرند
شرکت ایرانسل
8. سامان عرفا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
9. محمد رضا کریمی قهرودی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
10. محمود کمره ای
دانشگاه تهران
11. محمدحسین
قزل ایاق
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
12. محسن نادی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
13.  مهدی نقیان فشارکی
مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
14. یاسر نوروزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
15. محمدرضا ولوی  دانشگاه صنعتی مالک اشتر
16.  سید مجتبی حسینی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران
17. ابوالقاسم صادقی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
18. حسین کولیوند وزارت بهداشت
19. کیانوش جهانپور وزارت بهداشت
20. محمد حسین حیدری وزارت بهداشت
21. نامدار عبدالهیان وزارت بهداشت
22. محمد اسماعیل مطلق وزارت بهداشت
23. غلامرضا فقیه وزارت بهداشت
24. محمدرضا عارف دانشگاه صنعتی شریف
25. جعفر خلیل پور دانشگاه پدافند هوایی خاتم النبیاء
26. مجتبی رمضان زاده سایبری آجا
27. مجید فخری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
28. علی ناصری دانشگاه جامع امام حسین (ع)
29. امیر محترمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
30.  رضا علیان نژادی دانشگاه خاتم النبیاء
31. امیر حسین کشاورز سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران
32. علیرضا یاوری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی - ناجا
33. سیدغلامحسن طباطبایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
34.   موحدی صفت دانشگاه عالی دفاع ملی
35. حسن کشاورز دانشگاه صنعتی مالک اشتر
این فهرست در حال تکمیل می باشد...