دوازدهمین کنفرانس علمی فرماندهی و کنترل ایران (C4I) به عنوان مهمترین رویداد علمی کشور در این حوزه با شعار «فرماندهی و کنترل هوشمند: بحران‌های فراگیر» و با هدف گسترش فرهنگ و پیشرفت مبانی نظری، کاربردی و توسعه ای در این حوزه برگزار میگردد. دانشگاه صنعتی مالک اشتر به عنوان برگزارکننده  این کنفرانس افتخار دارد از تمامی پژوهشگران، متخصصان، فنآوران و صاحب نظران مراکز تحقیقاتی، علمی، دانشگاهی، صنعتی و مدیریتی کشور دعوت به عمل آورد تا با ارسال  مقالات و دستاوردهای علمی، فنی و مدیریتی بر غنای هرچه بهتر این کنفرانس بیافزایند.