تشکیل کمیته سلامت با همکاری وزارت بهداشت
03 دی 1399

با توجه به شعار کنفرانس و وقوع پدیده کرونا با رایزنی های به عمل آمده با وزارت بهداشت جهت مشارکت در کنفرانس فرماندهی و کنترل کمیته سلامت در ذیل کمیته علمی کنفرانس با حضور افراد زیر تشکیل شد:

* دکتر کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت
* دکتر محمدحسین حیدری، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت
* دکتر پیرحسین کولیوند رئیس قرارگاه پشتیبانی طرح شهیدحاج قاسم سلیمانی

* دکتر نامدار عبداللهیان رییس مرکز حراست وزارت بهداشت
* دکتر سید هدایت اله فقیه رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت
* دکتر محمد مطلق مشاور معاون بهداشت وزیر