تخفیف ویژه دانشجویان
14 مهر 1399
تخفیف ویژه دانشجویان

جهت رفاه حال دانشجویان عزیز دانشگاه های سراسر کشور ایران اسلامی، کمیته اجرایی دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران تخفیف ویژه این دوره از کنفرانس را تعیین کردند.

بنابر تصمیمات اخذ شده، برای مقالاتی که پس از داوری مورد پذیرش قرار خواهند گرفت، مبلغ 50 هزار تومان بعنوان هزینه اخذ خواهد شد. لازم به ذکر است که این هزینه با استناد به تصویر کارت دانشجویی که در بخش اطلاعات شخصی فرستنده در قسمت عضویت سایت کنفرانس مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران با شعار" فرماندهی و کنترل هوشمند در بحران‌های فراگیر" طی روزهای 25و 26 آذرماه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بصورت ترکیبی (مجازی و حضوری محدود) برگزار خواهد شد.