تشکیل جلسه کمیته راهبری دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
27 مرداد 1399
تشکیل جلسه کمیته راهبری دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

 

  • اولین جلسه "کمیته راهبری کنفرانس دوازدهم" متشکل از آقایان دکتر ولوی، دکتر اصلانی، دکتر رشیدی، دکتر محترمی و دکتر کشاورز  روز دوشنبه مورخ  ۹۹/۰۳/۱۹  از ساعت ۱۰ صبح در محل دانشگاه مالک اشتر برگزار شد.
  • در این جلسه، شعار کنفرانس و محورهای کنفرانس تعیین گردید و پس از بازنگری و تصویب در شورای سیاستگذاری کنفرانس و با انتشار اولین پوستر کنفرانس اطلاع‌رسانی خواهد شد.
  •  از دیگر موارد بررسی شده در این جلسه، تصمیم‌گیری در خصوص شورای سیاستگذاری و اعضای کمیته علمی کنفرانس بوده است.